1970 Malatya doğumludur. İlkokul öğrenimini Malatya’ da Fırat ve Hasan Varol ilkokullarında, Ortaokul öğrenimini Hasan Varol, lise öğrenimini Malatya lisesinde, üniversite öğrenimini 1987 yılında girdiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1993 yılında; 1994 yılında girdiği uzmanlık eğitimini, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1997 yılında Göz Hastalıkları Uzmanlığı alanında tamamladı. 1997 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları kliniğinde öğretim görevlisi, 1999 yılında aynı üniversitede Yardımcı Doçent, 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında profesörlük ünvanını aldı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde, University of Texas Southwestern Medical School’ da kendi alanında çalıştı.
 
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınlanmış çok sayıda makalesi olan Selim Doğanay, ulusal ve uluslararası kendi alanında yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödüle layık görüldü. Yapmış olduğu uluslararası yayınlara yaklaşık 500 civarında atıf yapılmıştır. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel dergide hakemlik görevi olan Selim Doğanay, uluslararası ve ulusal birer derginin editöryel komitesinde bulunmaktadır. Dr Doğanay’ın kendi alanında birde patent başvurusu ve ameliyat yöntemi mevcuttur.
 
 
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
 
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Selim Doğanay
Doğum yeri tarihi: 9 Eylül 1970, Malatya
 
İlk ve orta öğrenim: Hasan Varol İlk Okulu, Hasan Varol Orta Okulu, Malatya Lisesi
 
Lisans
Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1991
 
Y. Lisans
Tıp Fakültesi İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1993
 
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık
Göz Hastalıkları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Göz Kliniği 1997
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  : -
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve 
Danışman(lar)ı :
Pars Plana Vitrektomi ve Sorunlar (1997)
Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan
 
Görevler:
 
Ar.Gör. - Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Göz Kliniği, İstanbul  1994-1997
Öğretim Görevlisi - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-1999
Yar.Doç - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999-2003
Visiting fellow - University of Texas Southwestern Medical Center Dallas-Texas 2002-2003
Doçent - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2003-
Profesör - İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008-
 
 
İdari Görevler
 
1.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 2006- Halen
 
2.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilci Üyeliği 2007- 2009
 
3.İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Tıp ve Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma Proje Değerlendirme Grup Üyeliği-2008-Halen
 
4.İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilci Üyeliği 2009-Halen
 
5. İnönü Üniversitesi Hayvan Etik Kurulu üyesi 2010-
 
6. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Koordinatörü 2009-
 
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1. ‘’ Sodyum selenitle oluşturulan deneysel katarakt modelinde resveratrolün etkisi’’Dr. Dr. Mehmet Borazan-Malatya-2003.
2. ‘’Prostoglandin anologları ve prostamidlerin oküler tüzeye olan etkilerinin deneysel olarak değerlendirilmesi.’’ Dr. Soner Demirel-Malatya-2007.
3. ‘’Sorunsuz fakoemülsifikasyon ve göz içi lens yerleştirilmesi uygulanarak katarakt cerrahisi yapılan olgularda önsegment parametre değişimlerinin Pentacam-Schimflug yöntemi ile değerlendirilmesi’’ Dr. Penpe Gül Bozgül Fırat-Malatya-2008.
4. ‘’Psodoeksfolyatif sendrom ve psodoeksfolyatif glokomlu olgularda önsegment parametrelerinin Pentecam-Scheimpflug yöntemi ile değerlendirilmesi.’’ Dr. Ahmet Taşar-Malatya-2008.
5. ‘’Glokomlu hastalarda vitreus sıvısında ve korpus genikülatum lateralede glutamat ve diğer aminoasit miktarlarının MR-Spektroskopi ile değerlendirilmesi’’  Dr. Cem Çankaya-2009.
6.  ‘’Pars plana vitrektomide başarıyı etkileyen faktörler’’ Dr. Bekir Koç- Malatya-2010
7.  ‘’Diyabetik retinopatide görme merkezindekimetabolit değişimlerinin MR spektroskopi ile değerlendirilmesi’’ Dr. Ercan Özsoy-Malatya-2011
8. ‘’Kayısının sodyum selenitle oluşturulan deneysel katarakt oluşumuna etkisi’’ Dr. Cem Düz-Malatya-20011
 
 
YÜRÜTÜLEN VE SONUÇLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
 
Deneysel olarak oluşturulan korneal yeni damarlanmaya resveratrol ve bevacizumabın etkilerinin değerlendirilmesi. 2007/09
Glokomlu olgularda vitreus sıvısının ve korpus genikulatum lateralenin MR Spektroskopi ile değerlendirilmesi 2007/62
Endokanaliküler diod lazer dakriyosistorinostomi ameliyatlarının etkinliğini değerlendirmek. 20010/10 güdümlü proje.
Kayısının sodyum selenitle oluşturulan deneysel katarakta etkisi. 2010/8
Diyabetik hastalarda oksipital korteksteki görme merkezinde metabolit miktarlarının MR Spektro yöntemi ile değerlendirilmesi. 2010/52
 
PATENT
 
1- Doğanay silikon extraction system (Doğanay silikon alma sistemi) Patent başvurusu 22/06/2010 tarihinde yapıldı. 11-01-2011 itibarı ile patent başvurusu koruma altında olup. Başvuru numarası: 8221.
 
 
Bilimsel Toplantılarda panel konuşmaları-Oturum başkanlıkları
 
1.   Doğanay S., ‘’Fungal keratitler’’, TOD Diyarbakır şubesi aylık bilimsel toplantısı, (Panel konuşmacısı) 23 Nisan, Elazığ, 2005.
2.   Doğanay, S., ‘’Komplike olguda canlı cerrahi uygulaması’’, VIII.TOD. Uygulamalı Glokom Cerrahisi Sempozyumu, 2-3 Aralık, İstanbul, 2006.
3.   Doğanay S., ‘’Osmotik ajanlar ve karbonikanhidraz inhibitörleri’’ Türk Oftalmoloji Derneği Yaz Sempozyumu’’, (Panel Konuşmacısı), 22-24 Haziran, İzmir, (2007).
4.   Doğanay S., ‘’Canlı cerrahi uygulayıcısı’’, I. Turgut Özal Tıp merkezi Katarakt ve Refraktif Cerrahisi, Canlı Cerrahi günleri,9-10 Haziran, Malatya, 2007.
5.   Doğanay S., ‘’Fako cerrahisinde ameliyat ve sonrası komplilasyonlar’’, I. Turgut Özal Tıp merkezi Katarakt ve Refraktif Cerrahisi, Canlı Cerrahi günleri, (Panel Konuşmacısı) 9-10 Haziran, Malatya, 2007
6.   Doğanay S,’’ İrrigasyon/aspirasyon ve GİL yerleştirilirken oluşan komplikasyonlar’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 52, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
7.    (Kurs-Konuşmacı-Eğitmen)
8.   Doğanay, S., ‘’Fako cihaz ve aletlerdeki yenilikler’’ TOD 29. Kış Sempozyumu 18-20 Ocak Antalya, 2008 (Panel konuşması).
9.   Doğanay, S., ‘’Komplike olgularda fako cerrahisi’’ TOD Bursa Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, 15 Şubat, Bursa, 2008 (Panel konuşması).
10.Doğanay S,’’ İrrigasyon/aspirasyon ve GİL yerleştirilirken oluşan komplikasyonlar’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi,47,19-23 Kasım, Antalya, 2008. (Kurs-Konuşmacı-Eğitmen)
11. Doğanay, S., ‘’Katarakt ve refraksiyon cerrahisi serbest bildirileri, oturum başkanlığı’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 100, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.
12. Doğanay, S., ‘’ Kataraktın fizyopatolojisi ve morfolojisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 29. Ulusal Oftalmoloji Kursu, Panel konuşması, 43-51, 10-12 Nisan, Ankara, 2009.
13. Doganay S., ‘’ Katarakt cerrahisinde enstrumentasyon- Enerji Sistemleri’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 61, Antalya-Kemer, 2009 (Panel Konuşması).
14. Doganay S., Canlı cerrahi uygulaması VSY, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 71, Antalya-Kemer, 2009 (Moderatör).
15.Doğanay S.,’’Katarakt simulasyon kursu eğitmeni’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 72, Antalya-Kemer, 2009.
16. Alkon ınfiniti toplantısında panelist
17.Doğanay S., ‘’FAKO cerrahisinde aspirasyon-irrigasyon ve lens yerleştirilmesi esnasında görülen komplikasyonlar’’ Panel Konuşmacısı, İstanbul, 2010
18. Doğanay S., ‘’Yargı kararları ışığında hekimin hukuki sorumluluğu’’ TOD Yaz Sempozyumu, Panel konuşmacısı, 25-27 Haziran, Diyarbakır, 2010. (Panel konuşması)
19. Doğanay S., ‘’Ozil teknolojisi, Ozil kullanıcıları toplantısı’’ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya – Kemer, 2010.
20. Doğanay S., ‘’Canlı Cerrahi-Cerrah’’ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, Antalya – Kemer, 2010. Cerrah
21. Doğanay S., ‘’Glokom ilaçlarının gelişimi ve ilaç tedavi prensipleri’’ Glokom Birim Paneli, Cerrah’’ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 61, Antalya – Kemer, 2010.
22. Doğanay S., ‘’Özellikli Olgularda FAKO cerrahisi’’ TOD Diyarbakır Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, Konferans, Anemon Otel-Malatya, 2010.(Konferans).
23.Doğanay S., ‘’Katarakt cerrahisi olgu sunumları’’ TOD XXXII. Kış sempozyumu, 21-23 Ocak, Eskişehir, 2011 (Panel konuşması).
24. Doğanay S., ‘’Deney hayvanları kurs sertifikası’’ Eğitmeni. 2011 1.dönem
25. Doğanay S., ‘’YBMD mikronutrisyon’’ YBMD de etyoloji, 11 Mart-2011 MALATYA Anemon Otel.
26. Doğanay S., ‘’Deney hayvanları kurs sertifikası’’ Eğitmeni. 2011 2.dönem                                                                                                                                                                                 
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
 
1- Türk Tabibler Birliği
 
2- Türk Oftalmoloji Derneği
 
3- American Academy of Ophthalmology
 
4- Research Grants Council of Hong Kong değerlendirme komitesi üyesi
 
5- Türk Oftalmoloji Derneği Katararakt ve Refraktif Cerrahi Birimi Aktif Üyesi
 
6- Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi Aktif Üyesi
 
7- Türk Oftalmoloji Derneği Vitreoretinal cerrahi Birimi Aktif Üyesi
 
8- Eye Bank Association of America, International Cornea Project, Affiliated Doctor.
 
9. American Society of Cataract and refractive Surgery
 
10. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Degisi, Danışma kurulu üyeliği
 
11. Glokom-Katarakt Dergisi, Danışma kurulu üyeliği
 
12. Indian Journal Ophthalmology,  Danışma kurulu üyeliği
 
13. Current Eye Research,  Danışma kurulu üyeliği
 
14. Ophthalmic Surgery-Laser-Imaging, Danışma kurulu üyeliği
 
15. Expert Review of Ophthalmology, Danışma kurulu üyeliği
 
 
Ödüller :
 
1. Sevinç, A., Şavlı, H., Doğanay, S., Er, H., ‘’Tip 2 Diabetli hastalarda hipertansiyon prevalansı ile retinopati derecesi arasındaki ilişki’’, XXXVI. Ulusal Diyabet Kongresi, V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu, 113, 14-19 Mayıs, Gaziantep, 2000. (Kongrede poster birinciliği aldı)
 
2. Doganay, S., Evereklioglu, C., Turtoz, Y., Er, H., ‘’Decreased nitric oxide production in primary open-angle glaucoma,’’ Eur J Ophthalmology, 12, 44-48 (2002). Çalışmamız, Association of International Glaucoma Societies (AIGS) tarafından 2002 yılında Glokom alanında yapılan en iyi araştırmaların yayınlandığı International Glaucoma Review dergisinde yayınlanmak üzere seçildi.
 
3. Türker, G., Doğanay, S., Kalkan, Ş., Borazan, M., Kaya, M., ‘’KOAH’ lı hastalarda ipratropium bromür ile ibratropium bromür-salbutamol kombinasyonunun göz içi basıncına etkisi’’, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 101, 23-26 Nisan, Antalya, 2003. (En iyi poster sunum Ödülü).
 
4. Borazan, M., Doğanay, S., Iraz, M., Çiğremiş, Y., Türköz, Y., ‘’Sodyum selenitle oluşturulan deneysel katarakt modelinde resveratrolün etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Kongresi 4-8 Ekim, İstanbul, 2003. (En iyi Araştırma ödülü Birinciliği)
 
5. Doganay, S., Hepsen, IF., Yologlu, S, ‘’ Effect of preservation to surgery interval on corneal allograft survıval in low risk patient,’’ American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting,114, 15-20 April, Washington DC/USA, 2005. (Honorable mention in cornea category)
 
6. Doğanay S, Firat PG. Travmatik katarakt ve aniridili olguya yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008. (Video sunumu üçüncülüğü)
 
7. Doğanay S., ‘’ V. Olgularla Glokom Toplantısı’’ 29-31 Mayıs, Bodrum, 2009 (En iyi olgu sunumu 2. lik ödülü)
 
8. Doğanay S., Çankaya C., Alkan A., ‘’Glokomlu hastalarda glutamat ve diğer aminoasit miktarlarındaki değişimin MR- Spektro ile değerlendirilmesi; Ön çalışma’’, Ulusal Radyoloji Kongresi en iyi araştırma ve sözlü bildiri birinciliği, Antalya, 2009
 
9. Aslan A, Doğanay S., Çankaya C., Alkan A., ‘’Glokomlu hastalarda glutamat ve diğer aminoasit miktarlarındaki değişimin MR- Spektro ile değerlendirilmesi; Ön çalışma’’Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Araştırma İkinciliği Antalya-Belek 25-27 Mart 2009.
 
10. Doganay S., Cankaya C., Alkan A., ‘’Evaluation of glutamate and other amino acid levels in glaucoma patient with MR-Spectroscopy: Preliminary study’’ American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting,146, 9-14 April, Boston/MA, (Special Interest) USA, 2010.
 
11.Doğanay S., Fırat P., ‘’ Olgularla glokom toplantısı’’ En iyi olgu sunumu 2. lik ödülü, Kıbrıs, 2011
 
Kitap veya kitap bölümleri
1.Doğanay S, Demirel S. Gözün Değerlendirilmesi. Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı. Editör: Cengiz Yakıncı, Ayşe Selimoğlu. Medipres, 2007;101-123.
2. Doğanay, S., Cumhurcu, T., ‘’Göz terimleri Sözlüğü’’ Sendrom III (2004).
3.Doğanay, S., Cumhurcu, T., ‘’Göz terimleri Sözlüğü’’ Sendrom III. Genişletilmiş 2. Baskı (2007).
4.Doğanay, S, Koc B, ‘’Çocuk hastalarda tedavi el kitabı’’ Editör: Cengiz Yakıncı, Şule Haskoloğlu. Nobel Kitabevi, 2010.
5.Doğanay, S., Çankaya C., ‘’Göz hastalıklarında kullanılan tanısal testler’’ Editör: Cengiz Yakıncı, M. Ayşe Selimoğlu. Nobel Kitabevi, 2010.
 
 
 
 
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SSCI VE/VEYA SSCI EXPANDED kapsamında
1. Er, H., Doganay, S., Evereklioglu, C., Erten, A., Cumhurcu, T., Bayramlar, H., ‘’Retrospective comparison of surgical techniques to prevent secondary opacification in pediatric cataract,’’ Journal of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, 37, 294-297 (2000).
 
2. Er, H., Doganay, S., Turkoz, Y., Cekmen, M., Daglioglu, MC., Gunduz, A., Evereklioglu, C., Isci, N., ‘’The levels of cytokines and nitric oxide in rabbit vitreous humor after retinal laser photocoagulation,’’ Ophthalmic Surgery and Lasers, 31, 479-483 (2000).
3. Doganay, S., Er, H., Hepsen, İF., Evereklioglu, C., ‘’Bilateral myopia following blunt trauma to the one eye,’’ Eur J Ophthalmology, 11, 83-85 (2001).
4. Evereklioglu, C., Yakinci, C., Er, H., Doganay, S., Durmaz, Y., ‘’Normative values of craniofacial measurements in idiopathic benign macrocephalic children,’’ Cleft Palate Craniofacial Journal, 38, 260-263 (2001).
 
5. Evereklioglu, C., Doganay, S., Erten, A., Er, H., ‘’Comparison of letters, numbers and E-test for final visual acuity,’’ International Medical Journal, 8, 57-59 (2001).
 
6. Evereklioglu, C., Cokkeser, Y., Doganay, S., Er, H., Kızılay, A., ‘’Audio-vestibular evaluation in Behçet’s disease,’’ The Journal of Laryngology&Otology, 115, 704-708 (2001).
 
7. Evereklioglu, C., Ozcan, C., Doganay, S., Er, H., ‘’Insidious homonymous quadrantic visual field defect revealed after a sudden bilateral loss of vision: report of two casees,’’ International Medical Journal, 8, 113-115 (2001).
 
8. Evereklioglu, C., Doganay, S., Er, H., Gunduz, A., Tercan, M., Balat, A., Cumhurcu, T., ‘’Craniofacial anthropometry in a Turkish population,’’ Cleft Palate Craniofacial Journal, 39, 208-218 (2002).
 
9. Doganay, S., Evereklioglu, C., Turtoz, Y., Er, H., ‘’Decreased nitric oxide production in primary open-angle glaucoma,’’ Eur J Ophthalmology, 12, 44-48 (2002).
 
10. Doganay, S., Turkoz, Y., Evereklioglu, C., Er, H., Borazan, M., Ozerol E., ‘’Use of caffeic acid phenethyl ester to prevent sodium selenite-induced cataract in rats,’’ J Cataract Refract Surg, 28, 1457-1462, (2002).
 
11. Doganay, S., Evereklioglu, C., Er, H., Turkoz, Y., Sevinc, A., Mehmet, N., Savli, H., ‘’Comparison of serum NO, TNF-a, IL-1b, sIL-2R, IL-6 and IL-8 levels with grades of retinopathy in patients with diabetes mellitus,’’ Eye, 16, 163-170, (2002).
 
12. Evereklioglu, C., Doganay, S., Er, H., Tercan, M., Gunduz, A., Balat, A., Borazan, M., ‘’Interpupillary index: a new parameter for hypo-hypertelorizm,’’ Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 29, 191-194, (2001).
 
13. Er, H., Doganay, S., Evereklioglu, C., Turkoz, Y., Gunduz, A., Borazan, M., Ozyalın, F., ‘’Comparison of the effects of argon and neodymium:YAG laser iridotomy on cytokines in the rabbit aqueous humor,’’ Eur J Ophthalmology, 12, 183-187 (2002)
 
14. Evereklioglu, C., Doganay, S., Er, H., Yurekli, M., ‘’Aqueous humor andrenomedullin levels differ in patients with different types of glaucoma,’’ Jpn J Ophthalmol, 46, 203-208, (2002).
 
15. Evereklioglu, C., Inaloz, HS., Kırtak, N., Doganay, S., Bulbul M., Otlu, B., Ozerol, E., Er, H., Ozbek, E., ‘’Serum leptin concentration is increased in patient with Behcet’s syndrome and is corelated with disease activity,’’ Br J Dermatology, 147, 331-336, (2002).
 
16. Er, H., Evereklioglu, C., Cumhurcu, C., Turkoz, Y., Ozerol, E., Sahin, K., Doganay, S., ‘’Serum homocysteine level is increased and corelated with endothelin-1 and nitric oxide in Behcet’s disease,’’ Br J Ophthalmol, 86, 653-657, (2002).
 
17. Er, H., Doganay, S., Evereklioglu, C., Daglıoglu, MC., Iscı., N ‘’Effects of L-Name and timolol on aqueous humor IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-a and NO levels after Nd:YAG laser iridotomy in rabbits,’’ Eur J Ophthalmology, 12, 281-286 (2002)
18. Evereklioglu, C., Er, H., Doganay, S., Cekmen, M., Turkoz, Y., Otlu, B., Ozerol, E., ‘’Nitric oxide and lipid peroxidation are increased and associated with decreased antioxidant enzyme activities in patients with age-related macular degeneration,’’
Doc Ophthalmol , 106, 129-36, (2003).
 
19. Evereklioglu, C., Doganay, S., Er, H., Çekmen, M., Ozerol, E., Otlu, B., ‘Serum leptin concentrations are decreased and correlated with disease severity in age-related macular degeneration: a preliminary study,’’ Eye, 17, 350-355, (2003).
 
20. Hascalik, M., Togal, T., Doganay, S., Ersoy, MO., ‘’Anaesthetic management of an infant with Conradi's syndrome,’’ Paediatr Anaesth, 13, 841-2 (2003).
 
21. Cemken, M., Evereklioglu, C., Er, H., Inaloz, HS., Doganay, S., Turkoz, Y., Ozerol, IH., ‘’ Vascular endothelial growth factor levels are increased and associated with disease activity in patients with Behcet's syndrome,’’  Int J Dermatol,  42, 870-5 (2003).
 
22. Er, H., Doganay, S., Ozerol, E., Yurekli M., ‘’Adrenomedullin and leptin levels in diabetic retinopathy and retinal diseases,’’ Ophthalmologica, 219, 107-111, (2005).
 
23. Kizgin, S., Doganay, S., Ozisik, HI., Ozcan, C., ‘’Crocodile tears syndrome: botulinum toxin treatment under EMG guidance,’’ Funct Neurol, 20, 35-37, (2005).
 
24. Doganay, S., Er, H., Tasar, A., Gurses, I., ‘’Surgical excision, cryotherapy, autolimbal transplantation and mitomycin-C in treatment of conjunctival-corneal intraepithelial neoplasia’’, Int Ophthalmol, 26:53-7, (2005).
 
25. Doganay, S., Borazan, M., Iraz M., Cigremis, Y.,‘’The effect of resveratrol in experimental cataract model formed by sodium selenit,’’ Curr Eye Res, 31, 147-53, (2006).
 
26.Doganay, S., Sarac, K., Miman, MC., Karadag, N., Cokkeser, Y., 
’’Polyurethane stent obstruction as a cause of recurrent epiphora,’’  Interventional Neuroradıology 12, 69-72, (2006)
 
27. Gungor , S., Ozen, M., Celiloglu, C., Doganay, S., Aklan, A., ‘’Diplopia in childhood secondary to sphenoidal sinusitis,’’ International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 1, 310-314, (2006).
 
28. Emre, S., Doganay, S., Yoloğlu, S., ‘’Evaluation of anterior segment parameters in keratoconic eyes measured with the Pentacam system’’, J Cataract Refract Surg, 33, 1708-12, (2007)
 
29. Gurses, I., Doganay, S., Mızrak, B.,‘’Expression of glucose transporter protein-1 (Glut-1) in ocular surface squamous neoplasia’’, Cornea, 26, 826-30, (2007).
 
30. Emre, S., Otlu, B., Cankaya, C., Doganay, S., Durmaz, R., ‘’Transfusion-transmitted virus DNA in serum, tear and aqueous humour of patients undergoing cataract operation,’’ Clin Experiment Ophthalmol, 35:759-762, (2007).
 
31. Doganay, S., Hepsen, IF., Yologlu, S., Demirtas, H.,‘’Effect of the Preservation-to-Surgery Interval on Corneal Allograft Survival in Low-Risk Patients’’, Ophthalmic Surg Lasers Imaging,38:457-61,(2007).
 
32. Firat, PG., Doganay, S., Bilak, S., Alkan, A., ‘’Sub-Tenon’s steroid irrigation for treatment of intraorbital capillary hemangioma,’’ Interventional Neuroradiology 13, 395-398, (2007)
 
33. Emre, S., Cankaya, C., Demirel S., Doganay, S., ‘’Comparison of preoperative and postoperative anterior segment measurements with Pentacam in horizontal muscle surgery’’, Eur J Ophthalmol, 18:7-12, (2008).
 
34. Emre, S., Doganay, S., Demirel, S., Tasar, A., ‘’ A new technique: Argon green laser-Nd-Yag laser combination for the treatment of premacular haemorrhage’’, Acta Ophthalmogica, 88:94-95, (2008).
 
35. Doganay, S., Firat, PB., Emre S., Yologlu, S., ‘’  Evaluation of anterior segment parameter changes with pentacam after uneventful phacoemulsification’’, Acta Ophthalmogica,88:601-606, (2010).
 
36. Doğanay, S., Emre, S., Firat, P., ‘’ Bilateral aniridia lenticular coloboma and snowflake retinal degeneration: A New Association’’, Ophthalmic Surgery and Lasers, 40:54-56,(2009).
 
37. Otlu B., Emre S., Turkcuoglu P., Doganay S., Durmaz R., ‘’Investigation of human papillomavirus and Ebstein-Barr virus DNAs in pterygium tissue’’, Eur J Ophthalmol,19:175-9, (2009).
 
38. Miman MC, Akarcay M, Doganay S, Erdem T, Firat Y.  Silent sinus syndrom. Ann Ophthalmol;41:115-7. 2009.
 
39. Cumurcu T, Demirel S, Doganay S, ‘’Iris abscess as an unusual presentation of endogenouse endophthalmitis after intramuscular injection’’, Ocular Immunology and Inflammation, 2010:18;3;190-191. 
 
40. Cankaya C., Düz C., Doganay S., ‘’Farkedilmemiş bir göz içi yabancı cismi’’ Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi, Kabul.
 
41. Orman G., Cankaya C., Doganay S., Günal S., Otlu B., ‘’Topikal anestetiklerin antimikrobiyal aktivitelerinin değerlendirilmesi’’ Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31:386-399.
 
42. Doganay S., Fırat P., Cankaya C., Koc B., ‘’Göz içi ters yerleştirilmiş bir olguda pupiller blok glokomu’’ Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi, Kabul.
 
43. Doganay S., Alkan A., Cankaya C., Fırat P., ‘’  Bilateral congenital cystic eye posterior to the lower eyelid’’ Türkiye Klinikleri Tıp Dergisi, Kabul.
 
44. Cumurcu T., Doganay S., Demirel S., Cankaya C., ‘’Traumatic optic neuropathy and central retinal artery occlusion following blunt ocular trauma’’, J Clin Med Res 2011;3:55-57
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
44. Er, H., Doganay, S., Ozerol, E., Yürekli, M., ‘’Adrenomedullin and leptin levels in diabetic retinopathy and retinal diseases,’’ 21. Annual meeting American Society of Retina Specialists, 173, August 16-20, Newyork/USA, 2003.
45. Doganay, S., Hepsen, IF., Yologlu, S, ‘’ Effect of preservation to surgery interval on corneal allograft survıval in low risk patient,’’ American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting, 114, 15-20 April, Washington DC/USA, 2005.
 
46.Emre, S., Cankaya, C., Demirel, S., Doganay, S.,’’ Comparison of preoperative and postoperative anterior segment measurements with Pentacam in strabismus patients’’, 31 st Meeting of the European Strabismological Association, 94, May 20-23, Mykonos-Greece, 2007.
 
47. Doganay, S., Demirel, S., Gurses, I., Iraz, M., ‘’The effect of prostaglandin analogs and prostamids on ocular surface in rats’’ ASCRS-Chicago, 2008
 
48. Doganay S., Firat PG., ‘’ Cataract surgery in patıent with invisible anterior segment due to phacolitic glaucoma’’ Video presentation, ASCRS-Chicago, 2008.
 
49. Emre, S., Otlu B., Turkcuoglu, P., Doganay, S., Durmaz, R., ‘’Investigation of human papilloma virus and Ebstein-Barr virus DNA’s in pterygium tissue’’ The second meeting of the society for ophthalmo-immunoinfectiology in Europe (SOIE), June 12-15, Lykia Lodge Hotel/ Cappadocia-Turkey, 2008.   
 
50. Doganay S., Tasar A., Firat P., Cankaya C., Yologlu S., ‘’Scheimpflug imaging of anterior segment parameters in patients with pseudoexfoliative sydrome and pseudoexfoliative glaucoma’’ American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting,83, 9-14 April, (free paper) Boston/MA, USA, 2010.
 
51. Doganay S., Cankaya C., Alkan A., ‘’Evaluation of glutamate and other amino acid levels in glaucoma patient with MR-Spectroscopy: Preliminary study’’ American Society of Cataract and Refractive Surgery Meeting,146, 9-14 April, Boston/MA, USA, 2010.
 
52. Doganay S., Orman G., Cankaya C., Gunal S., Otlu B., ‘’Evaluation of the antimicrobial effects of topical anesthetic agents’’ World Cornea VI Congress, 47, 7-9 April, Boston/MA, USA, 2010. 
 
53. Doganay S., Firat P., Cankaya C., Kirimlioglu H., ‘’Effect of resveratrol and bevacizumab on experimental corneal neovascularization’’ World Cornea VI Congress, 47, 7-9 April, Boston/MA, USA, 2010. 
 
 
 
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
54. Küçümen, BS., Doğanay, S., İçağasıoğlu, A., ‘’Gebelik toksemilerinde eksudatif retina dekolmanı’’, MN Oftalmoloji, 1, 26-29 (1997).
 
55. Doğanay, S., Doganay, Z., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Keratokonus ve keratoplasti’’, MN Oftalmoloji, 3, 229-232 (1998).
 
56. Doğanay, S., Doganay, Z., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Penetran keratoplasti ile kombine göz içi lens yerleştirilmesi’’, MN Oftalmoloji, 3, 255-258 (1998).
 
57. Doganay, S., Oğuz, ET., Doğan, ÖK., ‘’Down sendromlu hastalada keratokonus nedeni ile uygulanan penetran keratoplasti,’’ MN Oftalmoloji, 4, 318-320 (1998).
 
58. Doğanay, S., Bahadır, M., Doğanay, Z., Doğan, ÖK., ‘’Pars plana vitrektomi ameliyatlarında peroperatif ve postoperatif komplikasyonlar’’, Retina-Vitreus, 3, 182-188 (1998).
 
59. Doğanay, S., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Penetran keratoplasti sonuçlarımız’’, MN Oftalmoloji, 2, 107-109 (1999).
 
60. Doğanay, S., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Pars plana vitrektomi ameliyatlarında silikon yağı kullanımı’’, Retina-Vitreus, 1, 61-66 (1999).
 
61. Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., Gündüz, A., ‘’Distant and near interpupillary distance in 3448 male and female subject: Final result ’’, Turgut Özal Tıp Dergisi, 2, 84-91 (1999).
 
62. Doğanay, S., Üzmez, E., Er, H., Yakıncı, C., ‘’Malatya bölgesinde okul çağı çocuklardaki renk görme taraması’’, T.Oft.Gaz, 29, 560-562 (1999).
 
63. Doğanay, S., Hepşen, İF., Er, H., Evereklioğlu, C., ‘’Travmatik myopi’’, MN Oftalmoloji, 2, 186-187 (2000).
 
64. Günen, H., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Borozan, M., ‘’Astımda inhale kortikosteroid kullanımı göz içi basıncında yükselmeye veya açık açılı glokoma yol açarmı ?’’, Turgut Özal Tıp Dergisi, 2, 105-108 (2000).
 
65. Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., Yakıncı, C., ‘’Bölgemizdeki 7-15 yaş arası çocukların baş çevresi, iç kantal ve dış kantal mesafeleri için normal değerler’’, MN Oftalmoloji, 2, 162-164 (2000).
 
66. Doğanay, S., Pelik, F., Yakıncı, C., Durmaz, Y., ‘’Riley-Day sendromlu bir olgu’’, Klinik Bilimler Doktor, 5, 637-639 (2000).
 
67. Günen, H., Evereklioğlu, C., Kızgın, Ö., Doğanay, S., ‘’Bronşial astımda inhale steroid kullanımına bağlı posterior subkapsüler katarakt oluşumu’’, Solunum, 3, 100-103 (2000).
 
68. Şavlı, H., Sevinç, A., Doğanay, S., Er, H., Yoloğlu, S., ‘’The association between retinopathy, hypertension, and diabetes duration in type 2 diabetics: 6-years of experience’’ Turgut Özal Tıp Dergisi, 2, 99-104 (2000).
 
69. Gündüz, A., Doğanay, S., Evereklioğlu, C., Erten, A., ‘’Katarakt cerrahisi sonrası cerrahi tekniğin ve göz içi lens konumunun erken ve geç dönem göz içi basıncı üzerine etkisi’’, MN Oftalmoloji, 3, 208-210 (2000).
 
70. Doğanay, S., Er, H., Özcan, C., Evereklioğlu, C., ‘’Psödotümör serebri ve optosiliyer şant damarları’’, Retina-Vitreus, 1, 78-82 (2001).
 
71. Doğanay, S., Er, H., Üzmez, E., Evereklioğlu, C., Borazan, M., ‘’Glokomun medikal tedavisinde ikinci basamak ilaç seçimi’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 10, 78-82 (2001).
 
72. Alkan, A., Doğanay, S., Baysal, T., Okur, A., ‘’İyatrojenik lens dislokasyonu: US ve MRG bulguları’’, Bilgisayarlı Tomografi Dergisi Bülteni Dergisi, 6, 175-177, (2001)
 
73. Gündüz, A., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., ‘’Kornea yüzey defektlerinde günlük kullan-at kontakt lens uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi’’, MN Oftalmoloji, 9, 48-50 (2002). 
 
74. Doğanay, S., Er H., Cumhurcu, T., Keskin, U., ‘’Keratokonuslu olgularda santral kornea kalınlığının göz içi basıncı ölçümüne etkisi’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 11, 207-211, (2002).
 
75. Doğanay, S., Er H., Evereklioğlu, C., Erten., A., Borazan, M., ‘’Görme keskinliğinin değerlendirilmesinde pinhol metodu’’, Turgut Özal Tıp Dergisi, 9, 113-114 (2002).
 
76. Doğanay, S., Borazan, M., ‘’Refraktif cerrahi geçirmiş olgularda göz içi lens gücü hesaplamasındaki problemler ve optik kohorens biometri’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2, 94-103,(2004)
 
77. Er, H., Doğanay, S., ‘’Kafa travması sonrası bilateral premakular subhyaloid hemoraji’’ , Retina-Vitreus, 12, 211-213, (2004).
 
78. Doğanay, S., Er, H., Taşar, A., ‘’Travmatik sublukse katarakt ve travmatik midriyazisli olguda yapay pupilla içeren göz içi lensi yerleştirilmesi’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 14, 45-47, (2005).
 
79. Çankaya, C., Doğanay, S., Fırat, P., ‘’Retina ve retina pigment epitelinin kombine hamartomu’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 15, 147-49, (2006).
 
80. Doğanay S., Fırat P., Er H., ‘’Yalancı optik disk’’ Retina-Vitreus,14, 303-305, (2006).
 
81. Özen, M., Arslan, S., Doğanay, S., Güngör, S., ‘’Sütçocukluğu döneminde seyrek görülen bir orbital apse olgusu’’, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13, 105-107, (2006).
 
82. Doğanay, S., Fırat PG., ‘’Karbonik anhidraz inhibitörleri’’, Glo-Katarakt, 2, 213-218, (2007)
 
83. Doğanay, S., ‘’ Özellikli ve zor olgularda fakoemülsifikjasyon cerrahisi’’, Katarakt cerrahisinde yenilikler özel sayısı, Editör: Gücükoğlu A. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 43, 21-26, (2007).
 
84. Fırat, PG., Doğanay, S.,‘’Fakoemülsifikasyon cerrahisinin korneal hacim değişimlerine olan etkisinin pentacam görüntüleme sistemi ile değerlendirilmesi’’, Glo-Katarakt, 3, 51-53, (2008)
 
85. Emre, S., Aycan, ÖM., Atambay, M., Bilak, Ş, Konuş, İ., Doğanay, S, Daldal, N.,    ‘’Kronik blefarit hastalarında demodex folliculorum görülme sıklığı’’, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 17, 178-181, (2008).
 
86. Turkcuoglu, P., Emre, S., Göktaş, A., Çankaya, C., Koç, B., Doğanay, S. Pupilla Dilatasyonunun Ön Kamara Parametreleri Üzerine Etkilerinin Pentacam Sistemi Ile Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi,17, 268-271,(2008).
 
87. Emre, S., Ateş B., Taşar A., Doğanay, S., Durmaz, R., ‘’Lens caapsular glutathione peroxidase activity among diabetic patients’’, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15, 139-143, (2008).
 
88. Demirel S, Fırat PB., Doğanay S., Koç B., Emre S., ‘’İnternal karotid arteri tam tıkalı olan bir olguda oküler iskemik sendrom’’ Glo-Kat, 4,259-261, (2010).
 
89. Doganay S., Koc B., Cankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’Diyabetik olgularda pars plana vitrektomiden önce uygulanan intravitreal bevacizumabın cerrahi başarıya etkisi’’ Ret-Vit, 18:310-313, (2010).
 
90. Doğanay S., Cankaya C., ‘’Glokom ilaçlarının gelişimi ve ilaç tedavi prensipleri’’ Glo-Kat;5:179-18, 2010.
 
91. Koc B., Doganay S., Cankaya C., ‘’Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu cerrahisi sonuçlarımız’’ Ret-Vit, 19:32-36 (2011).
 
92. Doğanay., S, Koç., B., Çankaya C., Demirel S., ‘’23 gauge ve 20 Gauge sklerotomi yöntemleri ile silikon yağı boşaltılmasının karşılaştırılması’’ Ret-Vit, 19:127-130, (2011).
 
  
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
91.Doğanay, S., Kubaloğlu, A., Küçümen, BS., İçağasıoğlu, A., ‘’Yüksek riskli Penetran Keratoplasti Sonrası Santral Korneal Kalınlık Değişiklikleri’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 94, 17-21 Ekim, Antalya, 1995.
 
92.Kadıoğlu, Ö., Kubaloğlu, A., Doğanay, S., İçağasıoğlu, A., ‘’Penetran Keratoplastilerde Değişen Endikasyonlar ve Sonuçlarımız’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 90, 17-21 Ekim, Antalya, 1995.
 
92.Doğanay, S., Küçümen, BS., Ateşçi, E., İçağasıoğlu, A., ‘’Gebelik Toksemilerinde Eksüdatif Retina Dekolmanı’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXIX. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 72, 17-21 Ekim, Antalya, 1995.
 
93.Doğanay, S., Demirdizen, B., Bahadır, M., Doğan ÖK., ‘’Kombine Penetran Keratoplasti ve Katarakt Cerrahisi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XX. Bahar Sempozyumu, 23-24 Mayıs, İstanbul, 1997.
 
94. Doğanay, S., Doğanay, Z., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Pars Plana Vitrektomi Ameliyatlarında Peroperatif Komplikasyonlar’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 92, 16-20 Eylül, Antalya, 1997.
 
95. Doğanay, S., Doğanay, Z., Bahadır, M., Doğan, ÖK., ‘’Keratokonus ve Keratoplasti’’, Türkiye Organ Nakli Derneği IV. Bilimsel Kongresi, Başkent Üniversitesi, 76, 5-7 Kasım, Ankara-Kızılcıhamam, 199
 
96.Er, H., Doğanay, S., Gündüz, A., Dağlıoğlu, MC., İşçi, N., Cumhurcu T., ‘’Tavşanlarda Retinal Lazer Fotokoagülasyon Sonrası Vitreusta Sitokin ve Nitrik Oksid Seviyeleri’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 91, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
97.Er, H., Doğanay, S., Dağlıoğlu, MC., Türköz, Y., Evereklioğlu, C., Doğan, N., ‘’Deneysel Nd:YAG Lazer İridotomi Sonrası Göz İçi Basıncı Kontrolünde Antiglokomatöz İlaçların Humör Aközdeki Sitokinlere Etkisi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 109, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
98.Evereklioğlu, C., Çokkeser, Y., Er, H., Doğanay, S., Gündüz, A., ‘’Eksternal ve Endoskopik DSR’ nin Karşılaştırılması’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 204, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
99.Evereklioğlu, C., Er, H., Doğanay, S., Çokkeser, Y., Gündüz A., ‘’Eksternal DSR ve Silikon Tüp Entübasyonu’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 205, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
100.Everklioğlu, C., Er, H., Gündüz, A., Doğanay, S., Yoloğlu, S., ‘’İnterpupiller İndeks: Hipo-Hirpertelorizm Tanısında Yeni Bir Hesap’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 162, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
101.Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., ‘’Baş çevresi ile iç ve dış kantal mesafeler için Ortalamalar’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 165, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
102.Er, H., Gündüz, A., Evereklioğlu, C., Doğanay S., İşçi, N., Doğan, N., ‘’Argon ve Nd: YAG lazer iridotominin tavşan humor aköz sitokinleri üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 189, 2-6 Ekim, İzmir, 1999.
 
103.Sevinç, A., Şavlı, H., Doğanay, S., Er, H., ‘’Tip 2 Diabetli hastalarda hipertansiyon prevalansı ile retinopati derecesi arasındaki ilişki’’, XXXVI. Ulusal Diabet Kongresi, V. Uluslararası Katılımlı Obezite Sempozyumu, 113, 14-19 Mayıs, Gaziantep, 2000.
 
104.Günen, H., Evereklioğlu, C., Kızgın, Ö., Doğanay, S., ‘’Bronşial astımda steroid kullanımına bağlı posterior subkapsüler katarakt oluşumu’’, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 14, 9-13 Nisan, Antalya, 2000.
 
105.Doğanay, S., Pelik, F., Yakıncı, C., Durmaz, Y., ‘’Riley-Day Sendromlu bir olgu’’, II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 111, 14-16 Mayıs, Ankara, 2000.
 
106.Doğanay, S., Er, H., Borazan, M., Cumhurcu, T., Erten, A., ‘’Glokomun medikal tedavisinde ikinci basamak ilaç seçimi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 71, 30 Eylül-4 Ekim, Antalya, 2000.
 
107.Erten, A., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., Borazan, M., ‘’En iyi görme keskinliğini elde etmede snellen eşelindeki harf, rakam ve E-testlerinin aynı bireyler üzerinde karşılaştırılması’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 186, 30 Eylül-4 Ekim, Antalya, 2000.
 
108.Evereklioğlu, C., Er, H., Doğanay, S., Cumhurcu, T., ‘’Behçet hastalığında kornea kalınlığı’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 199, 30 Eylül-4 Ekim, Antalya, 2000.
 
109. Er, H., Cumhurcu, T., Evereklioğlu, C., Türköz, Y., Doğanay, S., Doğan, N., ‘’Behçet hastalığında homosistein, endotelin ve nitrik oksit etkileşimleri’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 200, 30 Eylül-4 Ekim, Antalya, 2000.
 
110.Borazan M., Doğanay S., Evereklioğlu C. ,Er H., ‘’Hemodializin kornea ve lens kalınlığı üzerine etkisi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 119, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
111.Doğanay, S., Türkoz, Y., Evereklioğlu, C., Er, H., Borazan, M., Özerol E., ‘’Caffeic acid phenethyl esterin ratlarda oluşturulan deneysel kataraktı önleyici etkisi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 106, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
112.Türkoz, Y., Doğanay, S., Evereklioğlu, C., Er, H., ‘’Primer açık açılı glokomda azalmış nitrik oksid üretimi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 99, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
113.Doğanay, S., Evereklioğlu, C., Er, H., Turköz, Y., Sevinç, A., Şavlı, H., Mehmet, N., ‘’Diabetik retinopati evreleri ile serum NO, TNF-a, IL-1b, sIL-2R, IL-6 ve IL-8 seviyelerinin karşılaştırılması’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 65, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
114.Gündüz, A., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., ‘’Basit kornea yüzey epitel defektlerinde göz kapama yerine günlük kullan-at kontakt lens uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 120, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
115.Er, H., Doğanay, S., Evereklioğlu, C., Özerol, E., Yürekli, M., Otlu, B., ‘’Proliferatif diabetik retinopati ve proliferatif vitreoretinopatide andrenomedüllin ve leptin faktörleri’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 148, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
116.Er, H., Doğanay S., Yılmaz, H., ‘’Pars plana vitrektomi sonrası fibrin reaksiyonunun önlenmesinde intravitreal, infüzyon ve subkonjonktival kortikosteroid tedavilerinin etkinliğinin karşılaştırılması’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 163, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
117.Yürekli, M., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., ‘’Farklı tiplerdeki glokomlarda aköz humor andrenomedüllin düzeyleri’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 100, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
118.Baysal, T., Evereklioğlu, C., Doğanay, S., Er, H., ‘’ Glokomda retrobulber optik sinir kalınlığının kompüterize tomografi ile ölçülmesi’’, Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 97, 30 Eylül-4 Ekim, İzmir, 2001.
 
119.Günen, H., Türker, G., Doğanay, S., Borazan, M., Hacıevliyagil, S., ‘’KOAH’ lı hastalarda ipratropium bromürün göz içi basıncı üzerine etkisi’’, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, 119, 24-27 Nisan, Antalya, 2002.
 
120.Sönmezgöz, E., Aslan, M., Doğanay, S., Alkan, A., İnan, M., Yakıncı, C., ‘’Rizomelik kondrodisplazi punktata’’, IV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 228-229, 8-10 Mayıs, İzmir, 2002. 
 
121.Dusak, A., Saraç, K., Doğanay, S., Alkan, A., Baysal, T., Erten, A., ‘’Seçilmiş nasolakrimal kanal tıkanıklığı olan erişkin epiforalı olgularda poliüretan stent uygulaması’’, 23.Ulusal Radyoloji Kongresi, 255-256, 5-8 Kasım, Antalya, 2002.
 
122.Er, H., Doğanay, S., Yılmaz, H., ‘’Diabetik maküla ödeminde intravitreal steroidin etkisi’’  Türkiye Oftalmoloji Derneği XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 114, 5-9 Ekim,  Ankara, 2002.
 
123.Türker G., Doğanay, S., Kalkan, Ş., Borazan, M., Kaya, M., ‘’KOAH’ lı hastalarda ipratropium bromür ile ibratropium bromür-salbutamol kombinasyonunun göziçi basıncına etkisi’’, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, 101, 23-26 Nisan, Antalya, 2003. 
 
124.Borazan, M., Doğanay, S., Iraz, M., Çiğremiş, Y., Türköz, Y., ‘’Sodyum selenitle oluşturulan deneysel katarakt modelinde resveratrolün etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVII. Ulusal Kongresi, 74, 4-8 Ekim, İstanbul, 2003.
 
125.Yuvacı, İ., Kızgın, S., Doğanay, S., Özışık, H., Özcan, C., ‘’Timsah göz yaşı sendromunda EMG eşliğinde botilinum toksini enjeksiyonu’’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi, 215-216, 9-13 Ekim, Antalya, 2004.
 
126.Doğanay, S., Taşar, A., Er, H., ‘’Travmatik sublukse katarakt ve travmatik midriyazisli olguda yapay pupilla içeren göz içi lensi yerleştirilen bir olgu’’, Türk Oftalmoloji Derneği XXXVIII. Ulusal Kongresi, 215, 9-13 Ekim, Antalya, 2004.
 
 
128.Güngör, S., Celiloğlu, C., Özen M., Doğanay, S., Aklan, A., ‘’Sfenoid sinüs enfeksiyonuna bağlı diplopi olgusu’’, 7. Ulusal çocuk nörolojisi kongresi, 197, 11-14 Mayıs, Antalya, 2005.
 
129.Arslan, S., Özen, M., Güngör, S., Aydın, Ö., Doğanay, S., ‘’Sütcocukluğu döneminde nadir görülen retrobulber apse olgusu’’, 4. Ulusal çocuk enfeksiyon hastalıkları kongresi, 246, 11-13 Mayıs, İstanbul, 2005.
 
130.Doğanay, S., Bilak, Ş., Çankaya, C., ‘’Konjenital aniridi ve glokom’’ Olgularla glokom toplantısı, 4-6 Haziran, Bodrum, 2005 .
 
131.Çankaya, C., Doğanay, S., Fırat PG., Bilak, Ş., Er, H., ‘’Fakoemülsifikasyon cerrahisinin ön kamara açısı ve göz içi basıncına etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 238, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
132.Fırat PG., Doğanay, S., Çankaya, C., Demirel S., ‘’Fakoemülsifikasyon cerrahisi ve önsegment analizi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 264, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
133.Doğanay, S., Çankaya, C., Hepşen İF., Demirel S., ‘’Eksfolyasyon sendromlu ve eksfolyatif glokomlu olgularda ön segment analizi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 198, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
134.Taşar, A., Çankaya C., Doğanay, S., Güngör, S., Bilak, Ş., Er, H., ‘’Tek taraflı konsantrik görme alanı daralması nedeni olarak santral retinal arter tıkanıklığı ve siliyoretinal arter varlığı’’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 325, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
135.Fırat PG., Doğanay, S., Bilak, Ş., Çankaya, C., Konuş, İ., Er, H.,  ‘’Bilateral aniridi ve lens kolobomu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 239, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
136.Doğanay, S., Saraç, K., Mimam, M., Karadağ, N., Çokkeser, Y., ‘’ Tekrarlayıcı epifora nedeni olarak tıkalı poliüretan nasolakrimal stent’’, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 287, 17-21 Eylül, Antalya, 2005.
 
137.Doğanay, S., ‘’ Travmatik katarakt ve iridodiyaliz onarımı., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 371, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Video sunumu)
 
138.Doğanay, S., ‘’ Bilateral konjenital aniridi ve lens kolobomu., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
139.Doğanay, S., Bilak, Ş., ‘’ Ön kamarada yaylı çalgı., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
140.Doğanay, S., ‘’ Travmatik iridodiyaliz ve tedavisi., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
141.Doğanay, S., ‘’ Travmatik midriyazis ve iris sifinkter yırtığı., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
142.Doğanay, S., Borazan, M.,‘’ Deneysel katarakt evrelendirilmesi., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
143.Doğanay, S., ‘’ Mithendorf lekesi ve persistan hyaloid arter., ‘’ Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Kongresi, 381, 17-21 Eylül, Antalya, 2005. (Fotoğraf sunumu)
 
144.Doğanay, S., Fırat, P., ‘’Fakolitik glokomlu bir olguda cerrahi yaklaşım,’’ Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 390, 28 Ekim- 1 Kasım, Antalya, 2006. (Video sunumu)
 
145.Gürses, İ., Doğanay, S., Mızrak, B., ‘’Konjunktival-korneal intraepitteliyal neoplazide glukoz transporter protein-1 (GLUT-1) ekspreksiyonu: Bir ön çalışma’’, 2. Türkiye Ekopatoloji kongresi, 75, 29 Haziran-2 Temmuz, Elazığ, 2006.
 
146.Bilak, Ş., Doğanay, S., Fırat, P., Taşar, A., ‘’İntraorbital kapiller hemanjiomlu olguda subtenon steroid infüzyonu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 285, 28 Ekim- 1 Kasım, Antalya, 2006.
 
147.Bilak, Ş., Doğanay, S., Fırat, P., Çankaya, C., ‘’Pentacam cihazı ile alınan keratometri ve keratometrik açı değerlerinin javal ve otomatik keratometri değerleri ile karşılaştırılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 320, 28 Ekim- 1 Kasım, Antalya, 2006.
 
148.Demirel, S., Doğanay, S., Gürses, İ., Iraz, M., ‘’Prostaglandin analogları ve prostamidlerin oküler yüzeye olan etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 74, 28 Ekim- 1 Kasım, Antalya, 2006.
 
149.Doğanay, S., Fırat, P., Taşar, A., Konuş, İ., ‘’Rubra ve nigra kataraktlarda fakoemülsifikasyon cerrahisine alternatif, skleral tünel katarakt ekstraksiyonu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 40. Ulusal Kongresi, 109, 28 Ekim- 1 Kasım, Antalya, 2006.
 
 
154.Taşar A, Emre S, Doğanay S. ‘’ Diabetik ve non-diabetik senil katarakt hastalarının lens ön kapsüllerinde glutatyon ve glutatyon peroksidaz düzeylerinin karşılaştırılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 73, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
155.Çankaya C, Emre S, Otlu B, Doğanay S, Durmaz R. ‘’ Yaşa bağlı katarakt operasyonuna alınan olguların serum, gözyaşı ve önkamara sıvılarında TT virüs DNA’sının araştırılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 134, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
156.Demirel S, Fırat PG, Doğanay S, Koç B, Emre S. ‘’ Arteria karotis internanın tam oklüzyonunun ilk belirtisi olarak şiddetli iris neovaskülarizasyonu gelişimi ve oküler iskemik sendrom’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 166, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
157.Çankaya C, Emre S, Doğanay S. ‘’ Şaşılık hastalarında pentacam ile ölçülen ön segment parametrelerinin preoperatif ve postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 171, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
158.Demirel S, Fırat PG, Doğanay S, Çankaya C. ‘’ Yaşa bağlı makula dejenerasyonu olan olgularda Bevasizumab uygulaması’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 257, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
159.Konuş İ, Emre S, Aycan Ö.M., Atambay M, Bilak Ş, Doğanay S, Daldal N. ‘’ Kronik blefarit hastalarında demodex follicularum görülme sıklığı’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 184-185, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
160.Fırat, PG., Doğanay, S., Emre, S., Taşar, A., Demirel, S., ‘’Grid fotokoagülasyondan fayda görmeyen diabetik maküla ödeminde intravitreal Bevasizumab tedavisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 257-258, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
161.Koç B, Fırat PG, Doğanay S, Konuş İ, Emre S. ‘’ Stargard hastalığına bağlı gelişen koroid neovasküler membranlı olgunun PDT ile tedavisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 266, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
162.Taşar A, Emre S, Doğanay S, Demirel S. ‘’ premaküler hemoraji tedavisinde yeni bir teknik: Argon laser-Nd:YAG laser kombinasyonu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 270, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
163.Koç B, Emre S, Doğanay S, Yoloğlu S. ‘’ Sağlıklı bireylerde pentacam ile elde edilen ön segment parametrelerinin değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 282, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
164.Doğanay S, Fırat PG, Özsoy E, Emre S. ‘’ Fakoemülsifikasyon cerrahisinin korneal hacim değişimlerine olan etkisinin Pentacam analiz sistemi ile değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 292, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
165.Emre S, Özsoy E, Doğanay S, Düz C. ‘’ Konjenital megalokornea ve Buftalmus; Pentacam ile ön segment bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 297, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
166.Doğanay, S., Fırat, PG., Demirel, S., ‘’Vitreus hemorajili olgularda 20 gauge vitrektomi ve 23 gaugu vitrektomi sistemlerinin irdelenmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 202, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.
 
167.Doğanay S, ‘’Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi (MICS)’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 45, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.( Video Şöleni-Konuşmacı)
 
168.Doğanay S, ‘’ Küçük pupilla ve katarakt cerrahisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 46, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007.( Video Şöleni-Konuşmacı)
 
170.Fırat PG, Doğanay S, Gündüz K. ‘’Koroidal hemanjiomlu bir olguda fotodinamik tedavinin uzun dönem takip sonucu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 265, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007
 
171.Doğanay S, Fırat PG., ‘’Küçük pupilla ve katarakt cerrahisi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 346, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Video sunumu)
 
172.Doğanay S, Fırat PG.,’’Travmatik kataraktlı olguda katarakt cerrahisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 346, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Video sunumu)
 
173.Doğanay S, Fırat PG.,’’ Mikro-insizyonel katarakt cerrahisi(MICS).’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 347, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Video sunumu)
 
174.Doğanay S, Fırat PG.,’’Davetsiz misafir’’ Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 352, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Fotoğraf sunumu)
 
175.Doğanay S, Fırat PG.,’’Travmatik drop nukleuslu olguda pars plana vitrektomi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 347, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Video sunumu)
 
176.Doğanay, S., Fırat, P., Demirel, S., ‘’Göz içi yabancı metalik cismi olan bir olguda pars plana vitrektomi ve korneal yolla göz içi yabancı cismin çıkarılması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Kongresi, 346, 30 Ekim- 2 Kasım, Antalya, 2007 (Video sunumu)   
 
180.Doğanay S, Firat PG. Travmatik katarakt ve aniridili olguya yaklaşım. Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 513, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.
 
181.Koç, B., Doğanay, S., Türkçüoğlu, P., Emre, S., ‘’Retina ven dal tıkanıklıklarında primer tedavi olarak vitreus içi triamsinolon uygulaması’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 483, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.
 
182.Doğanay, S., Fırat PG, Kırımlıoğlu, H., ‘’Deneysel olarak oluşturulan korneal yeni damarlanmaya resveratrol ve bevasizumabın etkilerinin değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 42. Ulusal Kongresi, 120, 19-23 Kasım, Antalya-Belek, 2008.
 
187.Doganay S., Çankaya C., Alkan A., ‘’ Glokomlu hastalarda glutamat ve diğer aminoasit miktarlarındaki değişimin MR- Spektro ile değerlendirilmesi; Ön çalışma’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 116, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri)
 
188.Orman G., Doganay S., Günal S., Otlu B., ‘’ Topikal anestetiklerin antibakteriyel aktivitelerinin değerlendirilmesi’’ , Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 128, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri).
 
189.Dorak F., Düz C., Doganay S., ‘’ Komplike kataraktlı olgularda katarakt cerrahisi yaklaşımları’’ , Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 130, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri).
 
190.Koç B., Doganay S., Çankaya C., Düz C., Özsoy E., ‘’ Diyabetik vitrektomi öncesi vitreus içi bevacizumab uygulamasının cerrahi başarıya etkisi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 206, Antalya-Kemer, 2009 (Sözel bildiri).
 
191.Orman G., Doganay S., Düz C., Çankaya C., ‘’ Travoprost ve latanoprost monoterapisine dorzalamid- timolo fix kombinasyonu eklenmesinin göziçi basınca etkilerinin karşılaştırılması’’ , Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi,259-260, Antalya-Kemer, 2009 (Poster).
 
192.Türkçüoğlu P., Özsoy E., Doganay S., ‘’ Bir şaşılık olgusunda inferior oblik tenotomisi sırasında yanlışlıkla inferior rektus disinsersiyonu ve sonrasında reoperasyonu’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 384, Antalya-Kemer, 2009 (Poster).
 
193.Özsoy E., Orman G., Doganay S., ‘’ Ebstein – Barr virus’e bağlı gelişen nöroretinitli bir olgu’’,  Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 412, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)
 
194.Doganay S., Koç B., Çankaya C., Düz C., Bilak Ş., ‘’ 23 gauge sklerotomi yöntemi ile silikon yağı çıkarımının değerlendirilmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 465, Antalya-Kemer, 2009 (Poster)
 
195.Çankaya C., Doganay S., Koç B., Düz C., ‘’ Kliniğimizde uygulanan yırtıklı retina dekolman cerrahisi ve sonuçlarının incelenmesi’’, Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi,466, Antalya-Kemer, 2009 (Poster).
 
197.Doğanay., S., ‘’Kistik blebli sızdıran olgularda cerrahi yaklaşımlar’’ Video şöleni 1A. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 77, Antalya-Kemer, 2009.
 
198.Doğanay., S., ‘’Retina dekolmanı nedeni ile vitrektomize (silikon yağı alınmış) ve monteno tüp yerleştirilmiş olguta Ahmed glokom valv yerleştirilmesi’’ Video şöleni 2D. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 78, Antalya-Kemer, 2009.
 
199.Doğanay., S., ‘’Komplike kataraktlı olguda FAKO cerrahisi’’ Video şöleni 2D. Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, 78, Antalya-Kemer, 2009.
 
200.Doğanay S., ‘’Yırtıklı ve traksiyonel hemorajik retina dekolmanlı olguda pars plana vitrektomi’’ Türk Oftalmoloji Derneği 43. Ulusal Kongresi, Video kütüphanesi, 503, Antalya-Kemer, 2009.
 
204.Duman BŞ, Doğanay S., Özsoy E.,  Koç B., Kütükde D., Çankaya C. “Yumuşak kontakt lensin göz içi basınç ölçümüne etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,107, Antalya – Kemer, 2010 (söz-gl)
 
205.Doğanay S. “Oturum Başkanı’’Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 108, Antalya – Kemer, 2010 (söz-krc-1)
 
206.Fırat P.G., Çankaya C., Doğanay S., “Kuru göz sendromlu olgularda korneal biyomekanik parametrelerin oküler response analizör ile değerlendirilmesi “ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,140, Antalya – Kemer, 2010 (söz-ko /124)
 
207.Çankaya C., Ulaş F., Kütükde D., Fırat P., Doğanay S.  “Sorunsuz standart koaksiyel fakoemilsüfikasyon cerrahisi sonrası korneanın biomekanik özelliklerinin değerlendirilmesi “ Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,148, Antalya –Kemer (söz-ko/141) 2010
 
208.Doğanay S.,Duman B.Ş., Orman G., Koç K., Çankaya C. “Silikon yağı boşaltılmasında yeni bir teknik: Doğanay Yöntemi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 211, Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/272)
 
209.Orman G., Doğanay S., Koç B., Özsoy E., Demirel S. “Silikon yağı boşaltılması ile kombine fakoemulsüfikasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 212, Antalya – Kemer, 2010 (söz-vrc/275)
 
210.Cumurcu T., Doğanay S., Demirel S., Çankaya C. “Künt travma sonrası travmatik optik nöropati ve santral retinal arter tıkanıklığı” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 262, Antalya – Kemer, 2010 (pos-078)
 
211.Cumurcu T., Özcan Ö., Elbozan-Cumurcu B., Demirel S., Düz C., Porgalı E., Doğanay S. “Şaşılık tanısı il takip edilen ve ergenlerdeki psikiyatrik sorunlar “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 296, Antalya – Kemer, 2010 (pos-157)
 
212.Doğanay S., Koç B., Çankaya C., Demirel S., Kütükde D. “Silokon yağı boşaltılmasında 23 ve 20 gauge tekniklerinin değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,312, Antalya – Kemer, 2010 (pos-194)
 
213.Duman B.Ş., Doğanay S., Çankaya C., Koç B., Düz C. “İdiyopatik venöz staz retinopatisi: İki olgu sunumu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,343, Antalya – Kemer, 2010 (pos-263)
 
214.Koç B., Doğanay S., Çankaya C., Demirel S., Cumurcu T. “Pars plana vitrektomi ile kombine fakoemulsüfikasyon cerrahisi ve göz içi lens yerleştirilmesinin cerrahi başarıya etkisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 372, Antalya – Kemer, 2010 (pos-328)
 
215.Fırat P.G., Çankaya C., Doğanay S. “Megalokornealı iki olgunun oküler response analizör ile değerlendirilmesi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,427, Antalya – Kemer, 2010 (pos-450)
 
216.Kandi T., Orman G., Koç B., Dorak F., Doğanay S. “Koroidal neovasküler membran tedavisinde intravitreal ranibizumab enjeksiyonu” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,467, Antalya – Kemer, 2010 (pos-545)
 
217.Düz C., Özsoy E., Gündüz G., Cumurcu T., Demirel E., Doğanay S. “Retinal ven tıkanıklığına bağlı gelişen maküla ödeminde primer tedavi olarak İVT yapılan olgularda yeniden tedavi gereksinimi ve tedavi seçenekleri “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi ,472, Antalya – Kemer, 2010 (pos-555)
 
218.Kütükde D. , Doğanay S. “Komplike olguda göz içi lens değişimi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 563, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
219.Doğanay S., Duman Ş. “Aspirasyon-İrrigasyon sırasında 200 derece zonül diyalizi gelişen olguda yaklaşım” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 564, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
220.Doğanay S., Koç B. “Komplike glokomlu olguda Ahmed glokom valv modifikasyonu “Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 563, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
221.Doğanay S., Özsoy E. “Membranöz Komplike kataraktlı olguda fakoemülsifikasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 564, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
222.Orman G., Doğanay S.  “Kronik üveit nedeni ile band keratopati gelişen olguda EDTA ile şelazyon tedavisi” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 564, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
223.Doğanay S., Çankaya C. “Doğanay silikon çıkarma yöntemi ile fakoemülsifikasyon” Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi, 564, Antalya – Kemer, 2010 (video)
 
224.Fırat P.Doğanay S.,Mikrosferofaki ve glokom birlikteliğine cerrahi yaklaşım ‘’Olgularla glokom toplantısı’’ Kıbrıs, 2011
 
225.Doğanay S., Fırat P., Lens patikül glokomlu bir olguda cerrahi yaklaşım ‘’ Olgularla glokom toplantısı’’ Kıbrıs, 2011